Home

 

     Archief van Teun Heijstek naar Museum Bronbeek

Op dinsdag 4 juni 2013 heeft museum Bronbeek het archief van Teun Heijstek (1936-2012) opgehaald om het een plaats in Bronbeek http://www.museumbronbeek.nl te geven. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid Oost Azië behouden, inclusief veel achtergrond materiaal.
De familie is blij dat de collectie bij Museum Bronbeek een respectvolle plaats heeft gekregen en zo  voor velen van betekenis kan blijven.

Teun Heijstek overleed in 2012. Hij heeft zijn derde fotogedenkalbum nog kunnen afronden. Dit is te bestellen door het overmaken van € 24,50 op rekening 1143824 ten name van E. Heijstek van Erp. Daarbij graag het adres vermelden waarnaar het boek (na ontvangst betaling) naartoe moet worden verzonden. 
                                             

 

                                       Teunis Jan Heijstek
                                                -Teun –

Magelang , Ned. Indië                                           Leeuwarden
   3 maart 1936                                                     31 juli 2012


Gedicht “Kind van twee culturen”

In oktober 2012 heeft Teun postuum de koninklijke onderscheiding  “Lid in de Orde van Oranje Nassau “ mogen ontvangen.

 

Fotogedenkalbum

Bestellen deel 3 gedenkboek
Ondanks zijn ziekte heeft Teun Heijstek zijn derde  foto album WO II Zuidoost Azië deel 3 kunnen afronden.
Dit is te bestellen door het overmaken van € 24.50 naar rekno. 1143824.
t.n.v. T.J. Heijstek, Vredeman de Vriesstraat 5, Leeuwarden

De Fotogedenkalbums worden aangeboden zonder winstoogmerk.
De Fotogedenkalbums worden geschonken aan:
Het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem.
Het Indischherinneringscentrum Bronbeek.
De Stichting Oorlogsgravendienst.
Het NIOD
 

Een vierde fotogedenkalbum zal helaas niet verschijnen.

 

 

Het Indisch Monument in Den Haag is ontworpen door de beeldhouwster Jaroslawa Dankowa en is een monument ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Dit monument bevindt zich in het Scheveningse Bosje en is op 15 augustus 1988 onthuld door Hare Majesteit Koningin Beatrix.


Het Indisch Monument in Den Haag - Foto Max Angenent 

                                     
De website is mede mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage van de Stichting Het Gebaar.