Home arrow Slachtoffers arrow Balikpapan massa -executie
BALIKPAPAN MASSA-EXECUTIE PDF Afdrukken E-mail

BALIKPAPAN  MASSA-EXECUTIE

20 Februari 1942
Andere bronnen zeggen dat het plaatsvond op 24 Februari 1942.

1 Arps, Willem Casimir        Arts Rotterdam 26-02-1900 Arts te Balikpapan  
2 Baardman, Johan Gerrit Klaten 02-04-1916 Opzichter Raffinaderij BPM 1e Long Kali-vernietigingsgroep
3 Barink, Dirk Soerabaja 01-11-1916 Ass. Geoloog BPM Kapitein Knil
4 Beekman, bernardus Bandjermasin 19-07-1905   Sgt Inf. Knil
5 Bendegem, Jacob Hengstdijk 27-05-1917   Kann. Tkl. Art. Knil
6 Berg van den, Koop Recklinghausen Dtsl 03-10-1903   Brig. Inf VI Knil
7 Berg van den, Simon Johannes Hillegom 18-02-1912   Sgt Art. Knil
8 Beuker, Johannes marinus Delft 22-02-1904 Ass. Bouwk. Dienst BPM Medische dienst
9 Bleckmann, Nicolaas Den Haag 06-12-1906 Controleur Binnenlands Bestuur  
10 Buijs, Marinus Johannes Delft 12-08-1914   Kann. Tkl. Art. Knil
11 Burger, Teunis Utrecht 22-06-1913   Brig. Art. Knil
12 Creutzberg, Karel Frederik Anna Paulowna 02-10-1908 Dominee Res. Legerpredikant Knil
13 Deursen, Dick Harry Semarang 24-02-1911   Mlt. Sgt Knil
14 Dikschei, Antonius
Gerardus Hendricus
Nijmegen 25-01-1915   Sgt Inf. Knil
15 Dikstaal, Simon Arnoldus Hilversum 01-01-1901   Kapt. OvG I Knil
16 Elshove, Gerrit Den Haag 25-10-1912 Ass. Boekhouder BPM  
17 Esch van, Antonius Adrianus Roosendaal 18-05-1909   Sld Tkl. Art. Knil
18 Filet, Piet Louis Robert Mr. Cornelis 08-02-1909 Douanebeambte  
19 Friesema, Lieuwe Ferwerderadeel 14-11-1917   Sld Ekl. Kust Art. Knil
20 Goot van der, Jan Jacobus Batavia 14-11-1916   Sgt Inf. Knil
21 Hartwig, Herman Willem Radjamandala 28-06-1904   Kapt. Inf. I Knil
22 Hensing, Abraham Den Helder 15-10-1915   Seiner Maat KM
23 Hoog de, Martinus Cornelis Utrecht 09-09-1909   Brig. Inf. Knil
24 Hoogte van der, C onbekend onbekend Dominee  
25 Huizing, Tjalling Sloten 10-09-1905   Brig. Inf. Knil
26 Janmaat, Adam Wilhelmus Wilnis 22-07-1899 Priester/Missionaris  
27 Janssen, Heinrich Kleinenbroich 15-10-1909   Sgt Ekl. Inf. Knil
28 Jongbloed, Johannes Hillegom 20-11-1903   SMI Inf. Knil
29 Juch, W.A onbekend 11-01-1905 Empoyé BPM  
30 Karsseboom, Theodoor Albert Tandjoeng Padan 09-07-1904 Inspecteur van Politie 2e Kl.  
31 Kerkhof, Johannes
Christiaan  Drs (Ir.?)
Amsterdam 02-03-1911 Empoyé BPM 1e Long Kali-vernietigingsgroep
32 Lammerding,
Louis Charles Ernst Edward
Semarang 28-02-1906   Ls Sld Knil
33 Leeuw van der,
Bernardus Bastianus
Rotterdam 26-12-1908   Kpl. Inf. Knil
34 Lens van Rhijn,Leendert Singapore 21-12-1908   Ls Sld Knil
35 Lienaerts,
Hubert joseph Ernest
Beegden 03-03-1916   Brig. Art. Knil
36 Ligthart, Gerrit Rotterdam 05-11-1900 Ass. Boekhouding BPM Medische dienst
37 Linden van der,
Frederikus Wilhelmus
Hilversum 29-05-1912 Missionaris  
38 Mager, Theodorus Louis Simon Semarang 21-06-1917 Ass. Laborant BPM  
39 Meeteren van, Albertus Rotterdam 06-01-1910 Arts/Internist
BPM Balikpapan
 
40 Meijer, Arend Voorst 13-11-1914   Sgt Inf. Knil
41 Nederhof, Hubertus Boskoop 13-03-1900   Olt. Inf. Knil
42 Oene van,
Hendrik Leo Zwanius Albert
Wijk aan Zee 06-11-1917   Brig. Art. Knil
43 Pesch, Gustaaf Poempoet 30-01-1907   Sgt Knil
44 Planjé, Bertus Jorge Rotterdam 06-12-1912   Sgt Gi Knil
45 Plas, Jacob Ten Boer 05-08-1916   Brig. Art. Knil
46 Pon, Willem Zwolle 27-11-1918   Elt. Inf. Knil
47 Proper, Coenraad Haarlem 09-08-1912 Asp. Controleur
Binnenl. Bestuur
 
48 Pruijs, Everardus Amsterdam 22-07-1917   Mlt. Sgt Gi Knil
49 Quack de, J. Ch onbekend onbekend   1e Long Kali-vernietigingsgroep
50 Rhijn van, Christiaan Hubertus Den Haag 11-11-1889 Verpleger BPM  
51 Rhijn van, Gustaaf Gerardus Donoredjo 27-10-1922 Empoyé BPM  
52 Rogge, Daniël Groningen 16-12-1907   Sgt MGD Knil
53 Rozeboom, Kasper Delfzijl 08-11-1920   Sld Tkl. Inf. Knil
54 Schipper, Jan Wermelt Meppel 18-05-1901   Brig. Schrijver Knil
55 Swart, Jacob Batavia 09-10-1911 Opzichter Raffinaderij BPM  
56 Tijdeman, Joos Willem Karang Anjar 03-10-1912   Mlt Sld Knil
57 Ufkes, Christiaan Zuidbroek 05-09-1907 Agent van Politie 1e klas  
58 Verplak, Wilhelmus Hendrikus Nijmegen 20-05-1890 hfd Insp. Van Politie  
59 Versteeg, Adriaan Dingeman Zierikzee 29-05-1917   Brig. Gi Knil
60 Wees van der, Philippus Delft 06-05-1906 Hfs Opz. Par. Fabr. BPM  
61 Zeist van, Piet Haarlem 08-01-1901 Ass. Techn.Dienst BPM  

Note Nr. 22  Hensing, Abraham     
 Op 22 januari 1942 ondernam de Dornier X 14 een evacuatievlucht van Soerabaja naar de Soengai Riko, een rivier die bewesten Balikpapan uitmondt.    
 Op de rivier maakte de Dornier X 14 een ongelukkige landing en werd zij totaal vernield.    
 Drie bemanningsleden kwamen bij het ongeval om het leven.    
 De enige overlevende was seinersmaat A. Hensing. Hij werd na de inval van de Japanners krijgsgevangen gemaakt en vervolgens op 20 februari 1942    
 door hen vermoord.    
     
 Captain A.H Colijn and captain G.L Reinderhoff were captured at Tarakan. After the Japanese had discovered that the oilfields at Tarakan were    
 destroyed completely, they wanted to avoid by all means that the same thing would happen with the oilfields at Balikpapan.    
 So they sent these two men with an ultimatum to Balikpapan.    
     
 The ultimatum had the following text:    
 " When the Balikpapan garrison destroyes the naturel resources and oilinstallations at Balikpapan and the surrounding country, all     
 commanding officers, their Dutch soldiers and other Dutchmen related to them will be killed without exception.    
 Captain Coren and captain Renduruhof are sent to provide detailed instructions ".    
     
Note The spelling mistakes are the original. It should be read Colijn and Runderhoff    
     
 Immediately after the ultimatum was handed over by Colijn and Reinderhoff on January 20th 1942, the commanding officer, Lieutenant Colonel     
 C. Van den Hoogenband a KNIL officer, gave the order to destroy the oilfields.    
 The Balikpapan oilfields were destroyed completely.    
 Colijn and Reinderhoff had promised the Japanese commander that they would return to Tarakan as soon as they succeeded their mission.    
 Lieutenant Colonel Van de Hoogenband however ordered them to go to Java instead.    
 The left Balikpapan with a Dornier flying-boat, together with some of the demolition team-members.    
     
 J.Th Van Amstel was an eyewitness of the mass-execution. He was in Balikpapan hospital when the Japanese came to round up all Dutch     
 patients on February 23rd. Being dark-skinned he pretended to be Indonesian and was left behind. During the night he fled to the nearest kampong    
 and dressed up as an Indonesian. The next day the Japanese rounded up all villagers of this kampong, including Van Amstel, and took them to the    
 beach, near the old fortress Klandasan.     
     
 Van Amstel wrote : "I could see the Europeans already being lined up. At a distance of about 50 meters I could recognize doctor Arps, doctor Dikstaal,    
 the priest Creutzberg and some of the patients from Balikpapan hospital.    
 While we were forced to watch, the Japanes first beheaded the two civil servants and then chased the others into the sea.    
 They were shot one by one, their bodies drifting in the water.    
 The old priest Creutzberg first tried to talk to the Japanese, hoping to stop the killing, but when that didn't help he started to bless the victims until he     
 was shot himself".    
     
 Kapitein A.H Colijn en kapitein G.L Reinderhoff waren te Tarakan gevangen genomen. Nadat de Japaners hadden ontdekt dat de olievelden van      
 Tarakan waren vernietigd, wilden ze hoe dan ook voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren met de velden te Balikpapn.    
 Dus zonden zij de beide mannen met een ultimatum naar Balikpapan.    
 Het ultimatum    
 "Als het garnizoen van Balikpapan de aldaar en in de omgeving gelegen natuurlijke hulpbronnen en inrichtingen vernietigt, zullen de     
 commanderende officieren, de onder hen staande Nederlandse soldaten en de met hen in betrekking staande Hollanders allen zonder    
 uitzondering worden gedood.    
 De kapitein Coren en de kapitein Renduruhof worden gezonden om bijzonderheden betreffende het bovenstaande over te brengen".     
     
 Spelfouten stonden in het origineel. Coren en Renduruhof zijn Colijn en Reinderhoff.    
     
 Direct na het overhandigenn van het ultimatum door Colijn en Reinderhoff op 20 januari 1942 aan de KNIL Luitenant Kolonel C Van den Hoogenband    
 gaf deze opdracht de olievelden te vernietigen.    
 De Balikpapan olievelden werden totaal vernietigd.    
 Colijn en Reinderhoff die beloofd hadden terug te keren naar Tarakan na overhandiging van het ultimatum, kregen de order van Lt Kolonel    
 Van den Hoogenband naar Java te gaan.    
 Zij verlieten Balikpapan met een Dornier vliegboot, samen met enkele leden van de vernietigingsgroep.    
     
 J.Th Van Amstel was ooggetuige van de massa excecutie Hij was in het Balikpapan hospitaal toen de Japanners de Nederlandse patienten    
 verzamelde op 23 februari.    
 Omdat Van Amstel donker getint was en deed alsof hij een Indonesier was lieten ze hem links liggen.    
 s Nachts vluchtte hij naar de dichtstbijzijnde kampong en kleedde zich als een Indonesier. De volgende dag verzamelden de Japanners de    
 dorpelingen, incluis Van Amstel, en brachten ze naar het strand, vlakbij het Klandasan fort.    
     
 Van Amstel schreef: "Ik zag de Europeanen al in gelid staan. Op een afstand van 50 meter herkende ik dokter Arps, dokter Dikstaal de priester    
 Creutzberg en enkele patienten uit het Balikpapan hospitaal.    
 Terwijl wij gedwongen waren toe te kijken, onthoofden de Japanners eerst de twee ambtenaren van het Binnenlands Bestuur en vervolgens joegen    
 ze de anderen de zee in.    
 Zij werden één voor één doodgeschoten, hun lichamen dreven in het zeewater.    
 De oude priester Creutzberg probeerde met de Japanners te praten, in de hoop dat het doden op zou houden.    
 Toen dat niet gebeurde begon hij de slachtoffers te zegenen tot hij zelf werd doodgeschoten ".