Home arrow Kleine vaartuigen
Kleine vaartuigen PDF Afdrukken E-mail
Naam Geboorteplaats Geb. datum Overleden Rang Plaats v. overlijden
Name Place of birth Date of birth Died Rank Place of died
           
Engles, Johan Utrecht 20-02-1905 10-01-1942 Ltz. II
KMR
a/b Hr. Ms Mastijn, Straat v Makassar
Askander, Onbekend 06-10-1922 10-01-1942 Stoker II  a/b Hr. Ms Mastijn, Straat v Makassar
Falkenberg,
Robert Frederich
Malang 08-04-1911 00-01-1942 Mil. Matr. 
III KM
Hr.Ms Mastijn, zwaargewond na
          bombardement afgevoerd naar Tarakan.
          Aldaar overleden.
Hengst,
Wilem Hendrik
Rangkasbitoeng 12-12-1908 26-02-1942 Mil.Matr.
KM
Hr.Ms P16, zwaargewond na aanval 
          Japanse Navy-O vliegtuigen daarna 
          afgevoerd naar Mil. Hospitaal te 
          Tasndjong Priok. Aldaar overleden.
Soedarsono Onbekend 00-00-1903 06-03-1942 Matr. III
KM
a/b Hr. Ms. Serdang, haven v Soerabaja
Velden van der,
Petrus
Semarang 08-04-1908 08-03-1942 Mil. Matr.
KM
a/b Hr. Ms.Triton, na aanval van Japanse
          patrouilleboten bij het gevecht
nabij Kota Bangoen
          gesneuveld.
Haan, Klaas Monninckendam 16-01-1919 08-03-1942 Stoker
Olieman
a/b Hr.Ms. Triton, na aanval van Japanse
          patrouilleboten bij het gevecht
nabij Kota Bangoen
          gesneuveld.
Welbergen,
Johannes Ch.
Soerakarta 16-07-1903 15-04-1942 kpl. Mach.
KM
a/b Hr. Ms. Triton, na aanval van Japanse
          patrouilleboten bij het gevecht
nabij Kota Bangoen
          liep Welbergen zodanige verwondingen op,
dat hij op 15 april daar aan overleed.