Japan N t/m S

Died in Japan and in here territorial waters during World War II

  Naam / Name Rang / Rank Geb.dd. / Birthday Ovl. / Died Kamp / Camp Geb.plaats /
Place of Birth
687 Nagtegaal, C Sgt.Knil 27-11-1914 09-08-1945      Sendai 5 Amsterdam
688 Nauman, L.J.H Mil.Sld. Knil 17-10-1923 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Kotaradja
689 Neher, A.H Mil.Sld.Inf.Knil 10-12-1909 28-02-1945      Fukuoka 2 Makassar
690 Nell, D Ls.Sld 01-01-1905 29-01-1945      Fukuoka 4 Wassenaar
691 Newland, D Ls.Sld.Ekl.Art.Knil 18-12-1905 04-02-1944      Fukuoka 14 Buitenzorg
692 Neyndorff, Ch.J Mlt.Sld.Inf.Knil 08-01-1923 08-05-1943      Hiroshima  Pasoeroean
693 Neyndorff, H.Ch Ls.Sld.Inf.Knil 08-10-1897 24-02-1944      Osaka 7 Madioen
694 Nieraeth, F.W Ls.Sld.Inf.Knil 29-08-1899 03-02-1944      Nagoya 1 Probolinggo
695 Nierop, A.B Mlt.Sgt.Ekl. 26-11-1914 26-04-1944      Fukuoka 3 Batavia
696 Niesten, C.A Brig.Gi.Knil 13-02-1909 06-03-1945      Moji Amsterdam
697 Nieuwdorp, J Mlt.Sgt.Ekl.Gi.Knil 21-11-1907 09-08-1945      Sendai 5 Rilland Bath
698 Nieuwenburg, J.B Barbier Kon.marine 12-08-1898 14-12-1943      Sendai 5 Den Helder
699 Nieuwenhof
van den, F
mlt.Sld,.Art.Knil 04-01-1910 11-04-1945      Sendai 5 Tegal
700 Nijpjes, T.M Kpl.Vlgtm.Kon.Mari 02-11-1901 18-01-1944      Osaka 5 Rotterdam
701 Nilant, Th Mlt.Kpl.Knil 02-05-1918 15-07-1945      Osaka 5 Serang
702 Nix, C Mil.Sgt.Maj.Instr.Knil 07-04-1910 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Padang
703 Noordhoorn, J.C Ls.Sld.Ekl.Knil 15-04-1897 26-12-1944      Fukuoka 9 Batavia
704 Nooy, E Mil.Mtr.Verpl.Kon.Ma 25-05-1923 09-02-1944     Osaka 13 Semarang
705 Nooy, J.F Mlt.Sld.Inf.Knil 17-11-1909 07-04-1944      Fukuoka 3 Semarang
706 Norde van, H.M.H Ls.Sld.Knil 06-09-1897 08-12-1942      Hakodate 1 Meester
Cornelis
707 Nouhuys van, H.L Sgt 08-03-1899 16-12-1944      Fukuoka 1 B Soebang
708 Numans, Ch Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 21-10-1902 14-04-1944      Osaka 13 Driebergen
709 Odé, J Mlt.Sgt.Ekl.Inf.Knil 29-08-1917 24-12-1944      Fukuoka 17 Delft
710 Ogilvie, R.A      Ir. Ls.Sld 06-08-1894 07-12-1944      Sendai 4 Batavia
711 Olive, R Ls.Sld.Ekl.LuA.Knil 28-04-1905 24-12-1944      Fukuoka 9 Soekaboemi
712 Olk, H   10-07-1898 24-09-1944      Japan Amsterdam
713 Ommen van, J Sgt.Vlgtm.KM 12-05-1901 24-12-1943      Sendai 5 Amsterdam
714 Onderwater, A Olt.Hfdmnt.Ml.Knil 06-10-1894 12-02-1944      Osaka 7 Rotterdam
715 Ooms, F.Ph Ls.Sld.Ekl.inf.Knil 08-04-1896 29-12-1943      Tokyo 9 Serang
716 Oortmerssen van, F  Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 29-09-1921 26-04-1943      Hiroshima 2 Bandjermasin
717 Oosten van, J OWM.Cav.Knil 01-12-1909 19-03-1945      Tokyo 14 Rotterdam
718 Oosterhoff, J      Ir. Ls.Sld.Art.Knil 03-06-1909 20-03-1944      Fukuoka 7 Leeuwarden
719 Oosterveen, H Res.Elt.OvG.Knil 02-12-1908 28-12-1944      Fukuoka 14 Westdon
geradeel
720 Ormel, E.E Sld. Knil 05-02-1910 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerabaja
721 Ornée, P.B Sm.Gi.Knil 16-08-1908 22-03-1944      Osaka 5 Den Helder
722 Ost, E.W.B Ls.Sld.Inf.Knil 19-09-1901 10-05-1943      Fukuoka 6 Buitenzorg
723 Otterloo, R.H Cadet Vdg. Inf. Knil 28-01-1921 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Malang
724 Otterspoor, T.Th Ls.Matr.Vlgtm.KM 13-02-1900 27-04-1943      Fukuoka 6 Utrecht
725 Palm, J.J.Ch Mlt.Sld.Tkl.Inf.Knil 14-07-1914 14-01-1944      Fukuoka 7 Bandoeng
726 Palmer, R.A Ls.Sld.Inf.Knil 22-06-1912 03-06-1944      Fukuoka 6 Benkoelen
727 Park, H.W Mil.Sld. Inf. Knil 26-11-1922 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Toeloengagoen
728 Pattiwael
van Westerloo, C
Ls.Sld.Knil 30-09-1897 25-01-1944      Osaka 7 Meester
Cornelis
729 Pattynama, Ch.A.M Sgt.Ekl.ML.Knil 27-04-1917 13-01-1944      Fukuoka 14 Poerwokerto
730 Pattynama, A.R.E Ls.Sld.Ekl.Inf.Knil 03-08-1905 08-07-1943  Hakodate Mn Cmp Afkomstig v.
Billiton
731 Peeters, J.M Brig.Cav.Knil 02-08-1912 13-09-1945      Tokyo 14 Homberg
732 Peters, T.P Kpl. Knil 14-01-1916 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Kleve
733 Peetoom, A Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 27-07-1921 30-11-1942 Hakodate Mn Cmp Bandoeng
734 Pellencau, J.A Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 21-08-1913 07-05-1943      Hakodate 1 Djokjakarta
735 Penn, K.H.H Mlt.Sgt.Ekl.Inf.Knil 16-11-1911 01-03-1945      Fukuoka 17 Madang
Nw Guinea
736 Pereira, O Ls,.Sld.Knil 23-01-1895 03-05-1945      Osaka Probolinggo
737 Persijn, R.P Stdw.Sgt 18-02-1909 0 9-02-1945      Fukuoka 4 Grissee
738 Pfaff, G.A Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 28-07-1908 07-12-1943      Sendai 4 Dampit
739 Philipsen Prahm, T Mil.Sld. Knil 26-04-1915 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Buitenzorg
740 Pielaat, Ch.R Mlt.Sld.Knil 30-09-1917 09-09-1944      Fukuoka 2 Djokjakarta
741 Pieper, G.C.F Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 12-10-1896 28-09-1944      Sendai 1 Padang
742 Pieplenbosch, H.E Sgt.Schr.Knil 22-05-1912 28-02-1944      Fukuoka 2 Garumedang
Billiton
743 Pierik, J Sld.Tamb.Inf.Knil 17-05-1904 22-01-1944      Osaka 13 Genemuiden
744 Pieters, E.K Ls.Sld 02-12-1905 24-06-1944  a/b Tamahoko Maru Djokjakarta
745 Pieters, L Mil.Mtr.Vlgtm.KM. 12-03-1918 24-01-1943      Fukuoka 2 Djokjakarta
746 Pieters, P.A Mil.Sld. Knil 17-06-1910 24-06-1944 a/b/ Tamahoko Maru Djokjakarta
747 Pieters, R Fus.Tkl 23-03-1917 15-02-1944      Osaka 13 Wonosobo
748 Piette, A Mlt.Sld.Inf.Knil 24-05-1919 11-01-1943      Nagoya 1 Paree
749 Pik, T Mlt.Sgt.Tkl.Inf.Knil 11-09-1913 28-11-1944      Fukuoka 14 Amsterdam
750 Plantema, M Mlt.Sld.Tkl.Knil 13-03-1915 11-04-1943      Hakodate 1 Bandoeng
751 Plate, F Ls.Sgt.Ekl.Inf.Knil 06-11-1899 07-03-1944      Fukuoka 3 Tandjoeng
Pinang
752 Plijnaer, A.G Ls.Sld.Inf.Knil 07-02-1903 09-02-1944      Fukuoka 14 Sidoardjo
753 Ploos, J Sld. Knil 23-10-1901 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Bandoeng
754 Poel van der, A.H  Mil.Sld. Knil 15-07-1915 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Djati Negara
755 Pol van de, J.D  Brig.Gi.Knil 04-04-1921 07-02-1944      Nagoya 1 Kalianget,
Madoera
756 Pol , J Kpl.Kok.Kon.Marine 17-09-1909 27-12-1943      Fukuoka 2 Winschoten
757 Pols, A.C Ls.Sgt. Knil 28-04-1904 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Duisburg
758 Polanen Petel van,
A.L
Ls.Sgt Knil 20-04-1897 0308-1945 Tokyo 9/ Shinagawa
hosp. 
Semarang
759 Poos, A.P Mil.Vgd.ML 10-02-1913 25-07-1943      Fukuoka 7 Nijmegen
760 Portier, A.C Ls.Sld. Knil 11-09-1903 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Modjokerto
761 Pot, P.C Adj.O.O.Vl.M.L. Knil 13-07-1908 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Hoorn
762 Poulisse, J Sgt.Gi.Knil 28-10-1906 26-11-1944      Fukuoka 6 Den Haag
763 Povel, H.J.M.E Ls.Sld.Inf.Knil 02-06-1895 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Rotterdam
764 Prevoost, W.P Mlt.Sld.Knil 01-04-1922 15-12-1942      Fukuoka 2 Makassar
765 Prins, J.K Mlt.Sld.Knil 14-12-1910 29-12-1942      Fukuoka 2 Sunguminasa
766 Prins, P Mi.Matr.Telg.Kon.M 28-09-1919 10-01-1944      Fukuoka 14 Batavia
767 Prommenschenckel,
C.N
Mlt.Sld.Ekl.Knil 30-01-1915 04-01-1944      Fukuoka 3 Moentilan
768 Pruyssenaere de la,
A.L 
Kpl. Knil 18-04-1917 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Bojolali
769 Putten van der, E.F Mlt.Sld.Gi.MMD.Knil 30-01-1916 06-05-1943      Hiroshima 1 Buitenzorg
770 Putten van der, K.J.E Ls.Sld.Inf.Knil 07-06-1900 12-01-1943      Nagoya 1 Soerabaja
771 Pijman, J.W.A Ls.Sld.Inf. Knil 13-09-1911 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Batavia
772 Raalten van, J.C.P Res.Vgd.ML.Knil 07-05-1912 10-01-1944      Fukuoka 9 Tamanggaing
773 Rademaker, G.A   Arts Res.Kapt.OvG 1 19-07-1899 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Nieuw Helvoet
774 Rademaker, W.L.L Mlt.Matr.Vlgtm.KM 18-11-1913 14-05-1943      Hakodate 1 Tandjung
Karang
775 Raible, C Sld.Ekl.Inf.Knil 27-05-1913 04-02-1945      Fukuoka 9 Djokjakarta
776 Rant, H.P.J Ls.Sld.MMD.Knil 10-01-1900 11-02-1945      Fukuoka 9 AfkvKedong
Pani-Bodja
777 Ras, L.H Wm.Cav.Knil 24-02-1908 13-07-1945      Tokyo 14 Amsterdam
778 Razoux Schultz, F.H Mlt.Sgt.Tkl.Inf.Knil 21-08-1912 31-12-1942      Hakodate 1 Bandoeng
779 Rees van, T.K.P Mlt.Sld. Knil 24-07-1913 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Pladjoe
780 Regeer, J            Ir. Ls.Sld.Knil 09-05-1902 06-09-1945      Japan Kediri
781 Remeeus, Th Ls.Sld.Tkl.Gi.Knil 23-09-1896 04-05-1943      Hiroshima 2 Semarang
782 Remmert, A.W Mlt.Sld.Inf.Knil 20-06-1908 28-12-1943      Fukuoka 3 Banjoewangi
783 Remmert, F.B Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 19-11-1918 30-12-1943      Fukuoka 3 Banjoewangi
784 Reparon, G Ls.Sgt.Inf.Knil 27-04-1900 24-12-1943      Fukuoka 8 Gouda
785 Rhemrev, J.M.C Sld. Knil 30-09-1913 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Semarang
786 Requin, A.G.L Ls.Sld.Inf.Knil 14-05-1906 01-12-1942 Hakodate Mn Cmp  
787 Rhoon van, A.B.J Mlt.Sgt.Gi.Knil 24-11-1913 23-04-1945      Osaka 13 Magelang
788 Ridder, J.W.H Ls.Sgt.Ekl.Inf.Knil 17-07-1898 20-02-1944      Fukuoka 7 Kotaradja
789 Riel van, C.C Ls.Sld. Knil 25-06-1919 27-11-1942 a/b Tofuku Maru Tegal
790 Rikken, H.A R.K.Hfdwacht Prot. 24-02-1903 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Arnhem
    Dienst B.P.M.        
791 Riemsdijk van, E     
Jhr. Mr.
Ls.Sld.Inf.Knil 27-10-1912 05-05-1944      Fukuoka 9 Bandoeng
792 Rijkschroeff, A.W.F Ls.Sld.Tkl.Knil 29-11-1901 28-08-1943      Fukuoka 3 Ngandjuk
793 Rijkschroeff, C.l Ls.Sld.Tkl.Knil 14-10-1898 17-04-1945      Fukuoka 3 Ngandjuk
794 Rijn van, H.B.A A.O.O.Mnt.ML.Knil 15-09-1910 12-05-1943      Sendai 1 Djokjakarta
795 Rijnders, H Ls.Sld.Ekl.LuA.Knil 19-04-1914 17-01-1944      Fukuoka 3 Soerabaja
796 Rijnders, W.M.A.O Mil Sld Mnt ML Knil 29-10-1910 29-04-1944      Fukuoka 7 Batavia
797 Risa, G.A Ls.Sld.Inf.Knil 23-08-1897 17-04-1945      Osaka Pati
798 Robijn, H Ls.Sld.Inf.Knil 20-09-1907 13-03-1943      Nagoya 1 Baarderadeel
799 Roeland, H         Arts Res. OvG. Knil 04-07-1908 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Malang
800 Roest van, H.J Ls.Sgt.Tkl.Inf.Knil 19-12-1894 17-03-1944      Osaka 7 Bottrop
801 Roggen van, A.M Ls.Sld.Tkl.Gi.Knil 02-07-1920 21-01-1944      Fukuoka 14 Klaten
802 Rond, Ch Kpl.Gi.Knil 18-01-1914 13-11-1944      Fukuoka 6 Schoonhoven
803 Ronde de, Th.J.H Ls.Art.Knil 08-07-1901 29-08-1945      Kamp 6 Orio Blitar
804 Rondeau, J.A Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 11-02-1899 24-06-1944      Tokyo 9 Loemadjang
805 Ronkes - Agerbeek,
F.R
Mlt.Sld.Gi.Knil 12-11-1917 04-04-1944      Fukuoka 14 Meester
Cornelis
806 Roode de, E.F Brig.Art.Knil 19-08-1917 20-10-1943      Fukuoka 6 Semarang
807 Roode de, V.W Brig.Ml.Knil 03-06-1913 03-05-1944      Fukuoka 7 Semarang
808 Roosen, C Ls.Sgt. Knil. 16-12-1906 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Bindjei
809 Rooy de, B Mtr.Kon.Marine 07-06-1914 09-04-1945      Fukuoka 17 Balikpapan
810 Roijaards, L.G Ls.Sld.Inf.Knil 29-05-1905 13-07-1945      Tokyo 14 Den Haag
811 Rooyen van, A.J Mlt.Sld.Ekl.LuA.Knil 07-09-1912 09-08-1944      Fukuoka 14 Batavia
812 Rooijmans, G Mlt.Sgt.Ekl.Inf.Knil 14-10-1911 08-05-1943      Fukuoka 6 Beverwijk
813 Rosbak, J.W Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 14-10-1913 29-03-1943      Hakodate 1 Kediri
814 Rosbak, M Mlt.Sld.Inf.Knil 13-02-1916 28-01-1944      Fukuoka 3 Madioen
815 Rosenquist, K.N Ls.Sld.Inf.Knil 25-07-1901 26-01-1943      Nagoya 1 Soerabaja
816 Rosenquist, R Mlt.Matr.Kon.Marine 15-03-1923 18-02-1943      Fukuoka 2 Soerabaja
817 Rosier, R Mlt.Sgt. Knil 12-09-1918 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Amboina
818 Rossum du
Chattel van, C.H.W
Sld. Knil 22-07-1910 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Haarlem
819 Roubos, M Ls.Sld.Inf.Knil 03-09-1894 30-01-1944      Osaka 13 Lisse
820 Rovaart van de, H Sgt.Tkl.Knil 16-05-1911 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Den Haag
821 Roijen van, A.W.L Mlt.Sl.Ekl.BergArt.K 29-01-1910 07-02-1944      Osaka 13 Doesburg
822 Rüben, R.R Mlt.Sld.Cav.Knil 18-06-1923 17-11-1943      Tokyo 7 Wates
823 Rudolph, H Ls.Sld.Art.Knil 08-08-1894 22-02-1944      Osaka 7 Semarang
824 Ruemkens, J.N.M.J Ls.Sld.Inf.Knil 12-12-1905 28-05-1945      Tokyo 14 Heerlen
825 Rugebregt, M Sld.Knil 01-07-1911 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Amboina
826 Ruijter de, G Sgt.Inf.Knil 25-11-1912 15-12-1943      Sendai 5 Hardinxveld
827 Ruiten, T Sgt.Vlgtm.Kon.Mari 02-02-1900 25-08-1945      Sendai 5 Den Helder
828 Ruiter de, A.H Mlt.Sgt.Knil 07-11-1918 09-01-1945      Hiroshima 3 Benteng
829 Ruiter de, C.M Brig.Inf.Knil 15-04-1921 14-07-1945      Tokyo 14 Poerworedjo
830 Ruuk de, F.A  Mil.Sgt.Inf.Knil 03-06-1909 26-08-1944      Fukuoka 14 Loemadjang
831 Ruuk de, L.A  Wm.Ekl. 27-05-1915 01-05-1943      Hiroshima 2 Sukodona
832 Ruzette van, B Mlt.Sld. 11-07-1912 13-07-1945      Tokyo 14 Semarang
833 Sachs, J Sgt.Maj.ML.Knil 26-10-1902 12-03-1943      Osaka 5 Westerblokker
834 Salomon, A.H.A Mil.Mtr.Kon.Marine 30-10-1916 28-04-1943      Fukuoka 6 Tegal
835 Salomons, K Kpl.Cav.Knil 05-03-1902 03-04-1945      Fukuoka 1 B Harlingen
836 Salomonson, H.W Sgt.R.H.Inf. Knil 17-12-1913 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerabaja
837 Samson, A.F.H Ls.Sld.Inf.Knil 12-05-1902 04-02-1945      Osaka 7 Djember
838 Sanner, J.Ch Matr Ekl.. Kon.marine 28-07-1914 28-02-1945      Fukuoka 17 Dussen
839 Sarton, J.A.H.H.M Mlt.Sld.Cav.Knil 21-07-1914 25-04-1943      Fukuoka 6 Oss
840 Schalkwijk, M Ls.Mlt.Sld.Knil 14-01-1909 14-01-1944      Tokyo 9 Djokjakarta
841 Schaper der
Alderwereldt van
Mil Sld Knil 04-11-1912 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Batavia
  Sint John, J.E          
842 Schattenkerk, E.W Ls.Sgt.Ekl.Inf.Knil 12-09-1896 15-02-1945      Fukuoka 8 Deventer
843 Schattevoet, W.J Mlt.Mtr.Vlgtm.Kon.M 20-05-1918 08-04-1943      Osaka 5 Batavia
844 Scheepe, C.F Ls.Sld.Tkl.Knil 26-05-1913 26-02-1944      Fukuoka 7 Malang
845 Scheffelaar, A.C.J Mlt.Sgt.Ekl.Knil 19-10-1912 26-04-1943      Fukuoka 6 Padang
846 Schepens, J.W Mlt.Matr.o/m Kon.M 02-10-1917 06-04-1943      Osaka 5 Rotterdam
847 Scherpenisse, A.L Mlt.Kpl.Inf.Knil 16-02-1916 23-02-1944      Fukuoka 6 Hoorn
848 Scheuer, W.Ph Ls.Sld.Inf.Knil 04-08-1904 12-01-1945      Osaka 13 Lawang
849 Schipper, B.J Ls Sgt Ekl Inf 30-08-1901 18-04-1945      Fukuoka 4 Malang
850 Schipper, E.J.F Sld.Tkl.GI.Knil 09-06-1918 20-02-1945      Osaka 13 Magelang
851 Schoemaker, H.J Mlt.Sld.Gi.Knil 02-03-1922 11-12-1944      Fukuoka 7 Trenggalek
852 Schol, E Brig.Cadet KMA 09-08-1923 18-03-1945      Fukuoka 17 Batavia
853 Scholtmeijer, H.E.J Ls.Sld.Tkl.MMD.Knil 13-07-1902 29-12-1943      Fukuoka 14 Salatiga
854 Schouten, M.J.A Brig.Cav.Knil 19-07-1917 23-02-1944      Fukuoka 14 Djokjakarta
855 Schram, J.E Mlt.Sld.Tkl.Knil 13-03-1920 29-03-1944      Tokyo 9 Semarang
856 Schreuder, F.C Mil.Mtr.Vlgtm.KM. 18-12-1917 16-04-1943      Kawasaki 3 Soerabaja
857 Schröder, H A.O.O.Top.D.Knil 25-06-1906 16-12-1943      Fukuoka 3 Meester
Cornelis
858 Schröder, J.A Ls. Sld MMD.Knil 15-10-1903 21-02-1943      Nagoya 1 Malang
859 Schuit, A Mil.Sld.Tkl.Knil 23-05-1923 24-06-1944  a/b Tamahoko Maru Semarang
860 Schuit, P Mil.Sld.Tkl.Knil 14-09-1921 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Koedoes
861 Schuit van der, J Sgt.Ekl.LuA.Knil 07-01-1912 15-02-1945      Fukuoka 9 Kampen
862 Schuld, L.A Ls.Sld.Tkl.Gi.Knil 05-01-1903 04-02-1944      Tokyo 9 Bandjanegara
863 Schüsler, J.E Ls.Sgt.Ekl.Inf.Knil 07-04-1895 10-06-1944      Tokyo 2 Kemrandjen
864 Schwartzman, W.F Mil.Sld.Inf.Knil 25-11-1911 17-12-1944      Hiroshima 2 Tjepu
865 Scipio, J.E Sld.Tkl.Inf.Knil 12-02-1924 30-12-1943      Fukuoka 3 Semarang
866 Seiferth, R.G.H AOO TopDienst  21-03-1907 13-03-1944      Tokyo 9 Bonthain Cel.
867 Selleger, A.H.W      Ir. Res.Kapt. 08-06-1895  02-11-1942 Hakodate Mn Cmp Djompong
868 Seventer, C Ls.Sgt.V.S.D.Ml.Knil 26-05-1911 19-12-1944      Fukuoka 17 Utrecht
869 Seydel, H.C Mlt. Sld. Knil 17-10-1910 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerabaja
870 Seyff de, R.F Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 11-12-1899 10-12-1943      Tokyo 2 Tasikmalaja
871 Siau, L.M.J Ls.Sld.Ekl.inf.Knil 04-03-1898 11-12-1943      Fukuoka 9 Soerabaja
872 Sibbald, J.R.W Sld. Knil 23-06-1897 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Batavia
873 Siemelink, E.J     Arts Kapt. OvG  Knil 01-05-1902 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Ede
874 Simon, E.L Mlt.Sld.Tkl.Inf.knil 12-03-1923 09-02-1944      Fukuoka 14 Bojolali
876 Simon, P.A Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 15-06-1905 25-03-1944      Fukuoka 14 Fort de Kock
875 Sitteren van, F.J.D Ls.Sld.Ekl.Inf.Knil 02-11-1902 25-04-1943      Fukuoka 6 Amsterdam
877 Sittrop, F Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 05-05-1905 09-02-1944      Fukuoka 14 Rembang
878 Sleebos, A Fabr.Chef 11-08-1912 25-06-1944 a/b  Tamahoko Lawang
879 Slijboom, D Sld. Ekl. Knil 18-11-1910 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerakarta /
Solo
880 Sletering, A Ls.Sld.Knil 21-01-1894 14-12-1942      Fukuoka 14 Pekalongan
881 Sluiter,  Sld. Kinl onbekend 21-02-1943     Japan onbekend
882 Smeding, C Brig.MMD.Knil 01-10-1918 10-12-1943      Sendai 5 Wommels
883 Smeets, G.H Mlt.Sgt.Ekl.Inf.Knil 27-09-1920 07-01-1944      Fukuoka 14 Semarang
884 Smit, D.L.A Mlt.Sgt.Ekl.Art.Knil 31-03-1920 12-02-1944      Fukuoka 7 Wlingi
885 Smit, L Sgt.Inf.Knil 25-05-1918 13-08-1945      Sendai 5 Blora
886 Smit, P.A Ls.Sld.Inf.Knil 01-02-1901 28-12-1942      Nagoya 1 Graft
887 Smith, D.H Mlt.Sld.Inf.Knil 31-10-1908 12-05-1943      Hakodate 1 Bangil
889 Smith, F.Th Ls.Sgt.Knil 28-11-1904 09-08-1945      Sendai 5 Solo
890 Smith, J.A Sld.Knil 31-07-1923 28-04-1945      Niihama Surakarta
891 Smith, J.A Sld.Tkl.Gi.Knil 23-11-1912 28-04-1945      Hiroshima 2 Bojolali
892 Smith, W.J  Sgt. Maj.Knil 23-06-1912 24-06-1944  a/b Tamahoko Maru Solo /
Soerakarta
893 Smits, A.F Ls.Sld.Inf.Knil 15-10-1896 17-04-1944      Osaka 7 Bandoeng
894 Smits, J.P Ls.Sld.Tkl.Inf.Knil 05-07-1904 06-02-1945      Fukuoka 9 Soekaboemi
895 Smits, P Sm.Schr.Kon.Marine 31-05-1900 15-12-1943      Sendai 5 Den Haag
896 Snoek van der, G  Stadswacht Knil 02-08-1897 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Den Haag
897 Soei Seng Oen, B  Ls.Matr.Kon.Marine 14-07-1901 01-09-1945      Fukuoka 22 Ternate
899 Sol, L.N Kan.Tkl. Knil 28-12-1910 04-06-1944      Hiroshima 2 Rotterdam
900 Somers, J.P Klp.Telgr.ML.Knil 25-04-1920 30-01-1945      Fukuoka 3 Eindhoven
901 Sopakuwa, G.P.W Abt.Mlt.Sld.Ekl.In.K 02-09-1923 31-03-1945      Hiroshima 2 Tegal
902 Souza de, V.C Mlt.Sld.Tkl.Cav.Knil 24-04-1922 13-01-1944      Fukuoka 14 Sawahloento
903 Spall van, E Mlt.Sld.Tkl.Knil 26-04-1916 22-03-1944      Tokyo Mn Cmp Madioen
904 Spanjaard, H.W Mlt.Sld.LuA.Knil 24-01-1922 01-11-1944      Fukuoka 17 Soerabaja
905 Spek van der, G  Mlt.Sld,Inf.Knil 01-01-1922 04-05-1943      Fukuoka 14 Salatiga
906 Spierenburg, P.L Ls.Sld.Knil 10-08-1908 05-08-1943      Hakodate 1 Leiden
907 Spoelstra, H.S.J.J Ls.Sld.Ekl.MGD.Knil 27-05-1900 22-12-1943      Fukuoka 8 Amsterdam
908 Sprenkels, A.A.J Mlt.Matr.Tkl. Kon.Mar 15-11-1917   19-1-1945      Fukuoka 6 Bergen ( L )
909 Springer, K Ls.Sld.Inf.Knil 02-08-1903 22-03-1945      Nagoya 1 Tegal
910 Staverman, G.J    Arts Res. OvG II. Knil 31-10-1909 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Sneek
911 Stavers, W.E Mlt.Mtr.Vlgtm.Kon.M 07-02-1920 03-02-1943      Fukuoka 2 Djatiroto,
O - Java
912 Stenfert, J.H Mlt.Sld.Knil 29-06-1899 20-12-1942     Sendai 4 Dieren
913 Stikkel, A.A Mlt.Mtr.Kon.Marine 03-04-1922 01-03-1944      Tokyo 9 Batavia
914 Stins, K Sgt.maj.Mach.KM 15-08-1902 15-12-1943      Sendai 5 Nwe Niedorp
915 Stok van der, E Sld.Cav.Knil 16-03-1908 14-05-1945      Osaka 13 Amsterdam
916 Stok, W.H Ls.Sld.Inf.Knil 17-06-1903 01-05-1943      Fukuoka 6 Surakarta
917 Stolsz, J.F.L Ls.Sld.Inf.Knil 11-01-1905 31-01-1943      Nagoya 1 Semarang
918 Stralendorf van, A Sld.Tkl. Knil 25-09-1918 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Djokjakarta
919 Strang, P.T.L Sgt.Knil 07-04-1907 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Breda
920 Straub, A.J.W Ls.Sgt.Ekl.Knil 30-03-1896  15-11-1943      Tokyo Mn Cmp Semarang
921 Streefkerk, J.J Mlt.Vdg.Vlgtm.ML.Kn 10-05-1905 14-03-1945      Fukuoka 17 Antwerpen
922 Streiff, G.K Ls.Sgt.Ekl.Art.Knil 25-08-1903 23-03-1944      Fukuoka 6 Poerwokerto
923 Strik, J.J Ls.Sld.Inf.Knil  24-01-1897 14-03-1944      Kamp 6 Orio Magelang
924 Suchtelen van de
Haare van, F.H.G
Wm.Ekl.Art.Knil 15-10-1915 25-01-1944      Tokyo 9 Semarang
925 Swart, B.k Off.Vl.Kon.Marine 29-03-1923 24-07-1945 Kusashika a/b vlgt.L33 Bergum
926 Swart, E.L       Arts Mil.Sld. Knil 31-05-1916 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerabaja
927 Swart , V.H.E Mil.Sld.Tkl.Knil 24-05-1921 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Soerakarta /
Solo
928 Swarthout
de Hoog, W
Ls.Sgt.Tkl.MMD.Knil 23-03-1894 30-05-1943      Hiroshima 2 Amsterdam
929 Swets, M.A Mlt.Sld. Knil 25-12-1913 25-06-1944 a/b Tamahoko Maru Katwijk
a.d. Rijn
930 Swensen, F Mlt.Sld.Ekl.Inf.Knil 28-09-1916 27-04-1943      Fukuoka 6 Batavia
931 Sijbesma, J.F    Arts Elt.Off.v.Gezndh.Tkl 09-06-1909 24-06-1944 a/b Tamahoko Maru Utrecht